เลือกร้านรับจำนำรถอย่างไร ให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพ

เลือกร้านรับจำนำรถอย่างไร ให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพ

            หากร้อนรนเรื่องเงิน และต้องการใช้อย่างเร่งด่วนจริง ๆ หนึ่งในแนวทางที่ทำให้ได้เงินสดมาเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีที่สุด ก็คือการใช้บริการรับจำนำรถ ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ หรือมอเตอร์ไซด์ก็ตาม แต่ก่อนที่จะนำรถสุดที่รักไปจำนำมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษารายละเอียด ข้อมูล ความเชื่อมั่น รวมถึงบริการ และการดูแลรักษา จากร้านที่เปิดให้บริการรับจำนำรถให้ดีเสียก่อน

เลือกร้านบริการรับขำนำรถที่มีหน้าร้าน และสามารถตรวจสอบสิ่งต่าง ๆ ได้

ให้เลือกร้านบริการรับจำนำรถที่มีตัวตนจริง มีหน้าร้าน หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่สามารถเข้าไปตรวจสอบ ติดต่อ พูดคุยสอบถามกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้โดยตรง ไม่ใช่ไปนัดพบนัดเจอกันข้างนอก ควรเลือกจำนำรถกับร้านที่มีการจดทะเบียนเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

นอกจากนี้การตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัย และวิธีการดูแลรักษารถของร้านนั้น ๆ ก็ต้องดูให้ดีเสียก่อน โดยการเลือกร้านบริการรับจำนำรถที่มีหลังคา มีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยสอดส่องดูแลรถของคุณตลอด 24 ชั่วโมง

ขั้นตอนรับจำนำรถควรมีการตรวจสอบความเป็นเจ้าของ

ไม่ว่าจะเป็นการตรวจเช็คสภาพรถทั้งภายในและภายนอก เข็มไมล์ ริ้วรอย หรือตำหนิต่าง ๆ รอบคันรถ และทางร้านบริการรับจำนำรถควรมีเอกสารให้เจ้าของรถยืนยันสภาพรถทั้งตอนส่งมอบ และรับรถกลับบ้านเพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่ารถคันดังกล่าวจะไม่ถูกนำไปใช้ขับแต่อย่างใด

เลือกร้านบริการรับจำนำรถที่มีดอกเบี้ยต่ำ

นอกจากเรื่องของดอกเบี้ยที่ต่ำแล้ว ร้านบริการรับจำนำรถยังต้องมีทางเลือกให้กับเจ้าของรถที่นำรถมาจำนำด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นจำนวนเงินที่ต้องการ อัตราดอกเบี้ย รวมถึงระยะเวลาที่สามารถไถ่ถอนได้ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการด้านการเงิน และสามารถไถ่ถอนรถกลับได้ตามที่ใจต้องการ

***ข้อแนะนำจากสำนักทนายความ ว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับรับจำนำรถ*** การที่ลูกหนี้กู้ยืมเงินโดยนำรถยนต์ที่อยู่ระหว่างชำระค่าเช่าซื้อไม่ครบมาจำนำเป็นประกันหนี้เงินกู้ของตน โดยผู้ให้เช่าซื้อไม่รู้เห็นยินยอม ลูกหนี้ผู้จำนำจึงไม่ใช่เจ้าของทรัพย์สินซึ่งเป็นสังหาริมทรัพย์ที่จำนำว่าด้วยเรื่องรถยนต์คันที่จำนำนี้ ผู้ให้เช่าซื้อซึ่งเป็นเจ้าของรถยนต์ย่อมมีสิทธิติดตามเอารถคืนได้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 572,1336 แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อลูกหนี้ผู้กู้ผิดนัดชำระหนี้ต้นเงินกู้และดอกเบี้ย ท่านซึ่งเป็นผู้ให้กู้ก็สามารถนำหนังสือสัญญากู้ยืมซึ่งเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสือลงลายมือชื่อเป็นสำคัญ มาฟ้องร้องให้บังคับคดีได้ ตาม ป.พ.พ.มาตรา 653

Back to Top