อยากซื้อรถรถยนต์พลังงานไฟฟ้า ต้องพิจารณาสิ่งใดบ้าง

อยากซื้อรถรถยนต์พลังงานไฟฟ้า ต้องพิจารณาสิ่งใดบ้าง

            รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในปัจจุบันนี้ กำลังได้รับความนิยมเพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมาก ทว่าหลายคนก็ยังคงมีความลังเลใจอยู่บ้าน เนื่องด้วยความกังวลเกี่ยวกับปัจจัยในด้านต่าง ๆ ว่ามันมีอะไรบ้างที่ต้องนำมาพิจารณาให้ถี่ถ้วน ก่อนตัดสินใจซื้อรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเต็มรูปแบบมาใช้งาน

ทั้งนี้ ด้วยความนิยมของรถพลังงานไฟฟ้าในปัจจุบัน จึงทำให้ผู้ผลิตนถยนต์หลายค่ายมีความมุ่งมันพัฒนารถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าออกมา ทั้งที่เป็นแบบลูกผสม หรือไฮบริด และรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเต็มรูปแบบ เพื่อรองรับกระอนุรักษณ์วิ่งแวดล้อมที่ผู้คนทั่วโลกเริ่มตื่นตัว

1.รถยนต์พลังงานไฟฟ้าเต็มรูปแบบมีราคาแพง

เหตุผลที่รถยนต์พลังงานไฟฟ้าเต็มรูปแบบมีราคาแพงกว่ารถที่ใช้เชื้อเพลิงนั้น เป็นเพราะราคาแบตเตอรี่ ที่คิดเป็นสัดส่วนสูงในต้นทุนรวมของรถประเภทนี้ แต่นักวิเคราะห์ก็ได้คาดการณ์ไว้ว่า ในอนาคตราคาของแบตเตอรี่จะลดน้อยลง จนทำให้รถพลังงานไฟฟ้ารุ่นใหม่ ๆ มีราคาที่ถูกลงตามไปด้วย จนอาจมีราคาที่สูสีกับรถที่ช้น้ำมันเบนซินและน้ำมันดีเซลเป็นตัวขับเคลื่อน

2.ใช้ระยะเวลาในการชาร์จไฟนาน

อีกประการหนึ่งของรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเต็มรูปแบบคือ ต้องใช้ระยะเวลาในการชาร์จไฟนาน ระหว่าง 30 นาทีถึง 24 ชั่วโมง ซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดความจุของแบตเตอรี่ ชนิดของรถ รวมถึงชนิดของที่ชาร์จด้วยเช่นกัน แต่ก็ได้คาดการณ์ไว้ว่าระยะเวลาในการชาร์จจะลดลงในอนาคต

โดยล่าสุดนี้ ทางค่ายรถปอร์เช่ ก็กำลังเตรียมการทดสอบเครื่องชาร์จไฟ ที่สามารถชาร์จเต็มได้ไปภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่นาที และถึงแม้ระบบการชาร์จที่รวดเร็วจะประสบผลสำเร็จ ตามเมืองต่าง ๆ ทั่วโลก ยังต้องมีการติดตั้งจุดชาร์จไฟเพิ่มอีกเป็นจำนวนมากด้วยเช่นกัน เพื่อป้องกันไม่ให้คนที่ขับระยะทางใกลประสบปัญหาแบตเตอรี่หมด หรือต้องรอต่อคิวเพื่อชาร์จไฟ ด้วยเหตุนี้ หลายประเทศจึงมีมาตรการส่งเสริมการติดตั้งจุดชาร์จไฟ โดยการใช้เงินอุดหนุนแก่ท้องถิ่นและจากเจ้าของรถยนต์ไฟฟ้า

3.ต้องมีการทำเหมืองแร่เพิ่มเติม เพื่อให้ได้มาซึ่งแบตเตอรี่

นอกจากนี้แล้ว ถึงแม้รถไฟฟ้าจะไม่มีการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาทำลายสิ่งแวดล้อม แต่ก็จัดว่ามีต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมอื่นเข้ามาแทนที่ โดยเฉพาะการทำเหมืองแร่สำหรับทำแบตเตอรี่ ที่สำคัญ ณ ตอนนี้ ก็ยังไม่อาจบอกได้ชัดเจนว่าไฟฟ้าที่นำมาใช้ขับเคลื่อนรถยนต์นั้น มาจากพลังงานหมุนเวียนหรือไม่ และการกำจัดแบตเตอรี่ใช้แล้ว ก็ยังส่งผลกระทบที่อันตรายอีกด้วย แต่หากเทคโนโลยีพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ ปัญหาทั้งหมดก็อาจถูกแก้ไขได้สำเร็จ และแบตเตอรี่ก็จะมีประสิทธิภาพดีขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน

ด้วยเหตุนี้ หากใครที่ต้องการซื้อรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเต็มรูปแบบมาใช้งานในปัจจุบัน จึงยังคงต้องเผชิญกับความท้าท้ายบางประการ แต่ก็นับเป็นเรื่องที่ดีเป็นอย่างยิ่ง ที่สังคมได้ตระหนักถึงผลเสียจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์เบนซินและดีเซลมากขึ้น ทำให้ผู้ผลิตรถยนต์หลายรายจึงมุ่งมั่นพัฒนารถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นกว่าเดิม.

Back to Top