วิธีตรวจสอบระบบไฟฟ้า ก่อนเลือกซื้อรถยนต์มือสอง พิษณุโลก

วิธีตรวจสอบระบบไฟฟ้า ก่อนเลือกซื้อรถยนต์มือสอง พิษณุโลก

            ก่อนตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์มือสอง พิษณุโลกทุกครั้ง นอกจากปัจจัยภายนอก สภาพโดยรวม ระบบเครื่องยนต์แล้ว ระบบไฟฟ้าก็สำคัญเช่นกัน โดยให้ผู้ชื่อตรวจสอบระดับแบตเตอรี่ก่อนเลย ให้ดูระดับน้ำกลั่นว่าเหลือนมากน้อยแค่ไหน ซึ่งแบตเตอรี่ไม่ได้เสื่อมกันง่าย ๆ หรือไม่ก็ถอดน็อตพลาสติกออกามา เพื่อดูระดับน้ำกลั่นได้เช่นกัน โดยแต่ละช่องก็จะมีขายื่นลงไป และระดับน้ำกลั่นควรอยู่ระดับปลายสุดของพลาสติกที่ยื่นลงไปในแต่ละช่องปริ่ม ๆ

ลำดับต่อมาก่อนเลือกซื้อรถยนต์มือสอง พิษณุโลก ก็ให้ทำตามนี้

1.ลองสตาร์ทรถยนต์มือสอง พิษณุโลก หากพบว่ารถไม่ยอมติดง่าย ๆ ก็แสดงว่าแบตเตอรี่เริ่มส่อแววไม่ดีแล้ว หรือมีปริมาณน้ำหลั่นในแบตเตอรี่น้อยจนเกินไป หรือไดสตาร์ทเริ่มมีปัญหา

2.ในขณะกำลังบิดกุญแจเพื่อทำการสตาร์ทรถนั้น ให้คากุญแจไว้ที่ตำแหน่ง On ก่อน อย่าบิดสุดเพื่อสตาร์ทรถ โดยให้ตรวจดูดูหน้าปัทม์ ไฟเตือนต่างๆ ปกติหรือไม่ และทางที่ดีคือต้องศึกษารถที่ต้องการซื้ออย่างละเอียด

3.ทำการเปิดและปิดอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบดูว่ามีการใช้งานปกติหรือไม่ เช่น ไฟหน้า ไฟท้าย ไฟเลี้ยว แตร กระจกไฟฟ้า วิทยุ รวมถึงตรวจสอบสวิทซ์เปิดปิดการใช้งานด้วย ว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ ซึ่งรถที่ผ่านการใช้งานมาหลายแสนกิโลเมตรแล้ว อุปกรณ์บางตัวอาจจะชำรุด หรือใช้งานได้ไม่ดี หลวมบ้าง โยกคลอนบ้าง

4.ตรวจดูการเดินสายไฟของรถยนต์มือสอง พิษณุโลก ซึ่งต้องมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่เคยรื้อ

สรุปการเลือกซื้อรถยนต์มือสอง พิษณุโลก

ในรถยนต์มือสอง พิษณุโลก ที่ไม่ผ่านการดัดแปลง ไม่ติดแก๊ส หรือระบบไฟฟ้าเดิม ๆ มักไม่สร้างปัญหาให้กับผู้ใช้งาน ถึงแม้จะเกิดปัญหาอย่างการหมดอายุการใช้ง่าน เช่นแบตเตอรี่หมดอายุ ไดสตาร์ทเสีย ถ่านหมด ก็ให้ล้างทำความสะอาดและเปลี่ยนถ่านใหม่ให้เรียบร้อย ส่วนรายการอื่น ๆ ก็อาจมีปัญหากับฟิวส์บ้าง เช่น ไฟหน้า ไฟหรี่ ไฟท้ายขาดบ้าง แต่ก็สามารถซ่อมได้ด้วยตนเองไม่ยาก เพียงถอดออกมาแล้ว หากเทียบอะไหล่ใกล้บ้าน

ส่วนรถที่ไม่ได้ติดแก๊ส ไหล่ในส่วนต่าง ๆ เหล่านี้ ก็สามารถซ่อมได้ ไม่ต้องหาซื้อมาเปลี่ยนใหม่ แต่ในรถติดแก๊สมักจะมีอาการรวนไม่จบ เช่น ไดชาร์จ ที่บางคนต้องซ่อมไปหลายรอบมาก แต่ก็ยังเสียอยู่บ่อย ๆ จนกระทั่งต้องเปลี่ยนลูกใหม่ เนื่องจากเป็นรถติดแก๊ส มักจะมีปัญหากับระบบไฟฟ้า

สำหรับรถที่มีสภาพเก่ามากแล้ว ก็อาจมีปัญหากับแผงวงจรในแผงฟิว หรือหน้าปัทม์ด้านหลังลัดวงจรได้ เพราะรถเก่ามากแล้ว นอกจากนี้ รถสภาพเก่าเมื่อเกิดความร้อนมากตะกั่วที่บัดกรีไว้ ก็อาจละลายมาติดกันได้ ดังนั้น เพื่อหลีเลี่ยงปัญหาเหล่านี้ ก็ควรเน้นรถตลาดไว้ก่อน ปัญหาน้อยแน่นอน.

Back to Top