ร้านเช่ารถเชียงใหม่ปลื้ม นักท่องเที่ยวจีนทำธุรกิจเติบโต

ร้านเช่ารถเชียงใหม่ปลื้ม นักท่องเที่ยวจีนทำธุรกิจเติบโต

            ประธานชมรมผู้ประกอบการธุรกิจเช่ารถเชียงใหม่ เผยว่า จำนวนนนักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ช่วยกระตุ้นให้ธุรกิจเติบโตขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “รถจักรยานยนต์” ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด

ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้ร้านเช่ารถเชียงใหม่หลายแห่ง ต้องเร่งหาซื้อรถจักรยานยนต์เพิ่มอีกหลายเท่าตัว เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของนักท่องเที่ยว ที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกขณะ ซึ่งรวมไปถึงรถยนต์ด้วยเช่นกัน ที่มีความต้องการเพิ่มมากขึ้น แม้จะไม่มากเท่ากับรถจักรยานยนต์

สถานการณ์ธุรกิจเช่ารถเชียงใหม่ มีแนวโน้มที่ดีมาโดยตลอด

ประธานชมรมผู้ประกอบการธุรกิจเช่ารถเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สถานการณ์ธุรกิจรถเช่าในเชียงใหม่ ยังคงมีแนวโน้มดีที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง และยังคงมีทิศทางเติบโดโตที่ดีต่อเนื่องอยู่ โดยเป็นผลมาจากปัจจัยการสนับสนุนที่สำคัญของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

ประธานชมรมผู้ประกอบการธุรกิจเช่ารถเชียงใหม่ ยังเผยอีกว่า ในจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาเยือน จะอยู่ในกลุ่มประเทศอาเซียนและเอเชียเป็นหลัก ที่นิยมเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวจากเดิม

นักท่องเที่ยวต่างชาติออกใบขับขี่ได้ง่าย จึงหาเช่ารถเชียงใหม่มาใช้งานได้ง่ายตามไปด้วย

ทั้งนี้ ปัจจัยอีกอย่างที่ส่งผลให้ธุรกิจเช่ารถเชียงใหม่เติบโตขยายตัวมากขึ้น ยังเป็นผลมาจากสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้อำนวยความสะดวกในด้านการออกใบอนุญาตขับขี่ให้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากออกไป ส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมใช้บริการรถเช่า ทั้งรถยนต์และรถจักรยานในการขับขี่ท่องเที่ยวมากขึ้น

ประธานชมรมผู้ประกอบการธุรกิจเช่ารถเชียงใหม่ กล่าวว่า ความนิยมเช่ารถไปใช้งานของนักท่องเที่ยวชาวจีน ส่งผลให้ธุรกิจรถเช่า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รถจักรยานยนต์มีการขยายตัวเติบโตอย่างชัดเจน ซึ่งจากข้อมูลสมาชิกชมรมพบว่ามีผู้ประกอบการรายใหม่เพิ่มขึ้นหลายราย

เช่นเดียวกับจำนวนรถจักรยานยนต์ให้เช่า ที่ทางร้านเช่ารถเชียงใหม่หลานราย ต้องมีการสั่งซื้อรถเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว ซึ่งจากเดิมที่มีประมาณ 200-300 คัน เพิ่มจำนวนขึ้นเป็น 500 กว่าคัน ในส่วนรถยนต์ ถึงแม้จะขยายตัวแต่ก็ยังมีจำนวนรถใกล้เคียงจำนวนเดิมที่มีอยู่ประมาณ 600-700 คัน.

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนบทความ รถช่าคุณภาพเยี่ยม ให้บริการแล้วที่เชียงใหม่ https://www.phupingcarrental.com/  

Back to Top